uvans Uzak
GLilla Primtorpets Pixi
 

Mentalbeskrivning 
Beskrivare: Leif Andersson. 2007-09-29 Sandvikens BK.
Pixis resultat är markerad med färg och syskonens med
namnet på var och en.
Moment
1
2
3
4
5
1a
Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Pepsi
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
Pysen, Puma
1b
Kontakt

Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment. Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer villigt. Engagerar sig i testledaren.
Pysen, Pepsi, Puma
Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c
Kontakt

Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering.
Pysen, Pepsi
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
Puma

2a
Lek1

Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Puma
Startar snabbt, leker aktivt.
Pysen, Pepsi
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b
Lek1

Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna.
Pysen, Pepsi, Puma
Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c
Lek1

Dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
Pepsi
Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
Pysen, Puma
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.
3a
Förföljande

1
Startar inte. Startar, men avbryter.
Pysen, Pepsi, Puma
Startar eller springer långsamt. kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Förföljande
2
Startar inte.
Puma
Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. kan öka farten. Fullföljer.
Pysen
Starta med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.
Pepsi
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b
Gripande

1
Nonchalerar föremålet.
Alt springer inte fram.
Pysen, Pepsi, Puma
Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
Gripande
2

Nonchalerar föremålet.
Alt springer inte fram.
Puma
Griper inte, nosar på föremålet.
Pepsi
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
Pysen
4
Aktivitet
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam, lugn-står,
sitter eller ligger.
Pysen
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Pepsi
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Puma
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a
Avst.lek

Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Pysen, Pepsi
Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.
Puma
Mycket intresserad. vill iväg, upprepade startförsök.
5b
Avst.lek

Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Pysen, Pepsi, Puma
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.  Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

5c
Avst.lek

Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går gram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
Pepsi
Går direkt till figuranten utan hjälp.
Pysen, Puma
5d
Avst.lek

Leklust
Visar inget intresse.
Leker inte, men visar intresse.
Pepsi
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Pysen
Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.
Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
Puma
5e
Avst.lek

Samarbete
Visar inget intresse.
Blir aktiv, men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Pysen, Pepsi
Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Puma

6a
Överraskn
.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Pepsi
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Pysen
Flyr högst 5 meter.
Puma
Flyr mer än 5 meter.
6b
Överraskn.

Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Pysen, Pepsi, Puma
Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c
Överraskn.

Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Pepsi, Puma
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
Pysen
6d
Överraskn.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Pysen, Puma
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
Pepsi
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e
Överraskn

.intresse/td
Visar inget intresse.
Pepsi, Puma
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Pysen
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.  
Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.  Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a
Ljudkänsl.

Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Pysen
Hukar sig och stannar.
Pepsi
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter.
Puma
7b
Ljudkänsl.

Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Pepsi
Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Puma
Går fram till skramlet utan hjälp.
Pysen
7c
Ljudkänsl.

Kvarstående rädsla
Ingen förändring eller undanmanöver.
Pysen, Pepsi, Puma
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d
Ljudkänsl.

Visar
Puma
Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. 
Pysen
Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet  vid minst 2 tillfällen.
Pepsi
Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a
Spöken

Hot/agg.
Visar
Visar enstaka hotbeteenden.
Pepsi
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Pysen, Puma
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b
Spöken

Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse
Tittar mot spökena då och då.
Pepsi
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Puma
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Pysen
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.  
8c
Spöken

Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.
Pysen, Pepsi, Puma
8d
Spöken

Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt går inte fram i tid.
Puma
Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.
Pysen
Går fram till fig. när föraren står bredvid.
Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. 
Pepsi
Går fram till fig. utan hjälp.
8e
Spöken

Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten.
Pepsi
Tar själv kontakt med figuranten.
Pysen
Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
Puma
9a
Lek 2

Leklust
Leker inte.
Pepsi
Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Puma

Startar snabbt, leker aktivt.
Pysen
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b
Lek 2

Gripande
Griper inte.
Pepsi
Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Pysen, Puma
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10
Skott
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Pysen, Pepsi
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Puma
Riktar intresset mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.