uvans Uzak
GWalkabout Mynta
 


MH hela kullen

MH Mynta


1
2
3
4
5
1a. KONTAKT Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök.
Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan.
Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Meija, Minn
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Micro, Mackmyra, Mynta, Magi
Intensivt kontakt-beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

Myx, MacPod
1b. KONTAKT Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka.
Följer med motvilligt.
Följer med hela sträckan, neutral.

Meija, Minn
Följer med villigt. Engagerar sig.
Myx, Mynta, Magi,
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.

MacPod, Micro, Mackmyra
1c. KONTAKT Hantering
Handtering ej gjennomförd.
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
Accepterar. Är neutral.

Magi, Meija, Minn
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.    

Myx, MacPod, Micro, Mackmyra, Mynta,
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.
 
2a. LEK 1 Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse.
Leker – startar långsamt men blir aktiv.

Meija,
Leker aktivt, startar snabbt.

Myx, Mynta, Magi,
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
MacPod, Micro, Mackmyra, Minn
2b. LEK 1 Gripande
Griper ej.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Magi, Meija,
Griper direkt med hela munnen.
Micro, Mackmyra, Mynta, Minn
Griper direkt, hugger föremålet. 

Myx, MacPod,
2c. LEK 1 Dragkamp
Griper ej.
 
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
 
Biter – drar emot, släpper, tar om.
Myx, MacPod, Micro, Mackmyra, Mynta, Magi, Meija,
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

Minn
3a. JAKT Förföljande
Startar ej.

Myx 2x,
MacPod 2x, Micro 1x,
Mackmyra 1x,
Mynta 1x,

Magi 2x,
Meija 2x,
Minn 2x
Startar men avbryter.
 
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Micro 1x,
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Mynta 1x,
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Mackmyra 1x,

3b. JAKT Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram.
MacPod 2x,
Micro 2x,
Mackmyra 2x,

Mynta 1x,

Magi 2x,
Meija 2x,
Minb 2x
Griper ej, nosar på föremålet. 
Myx 1x,
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Myx 1x,
Mynta 1x,
Griper direkt, släpper.
 
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
 

4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
 
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Mynta, Magi, Meija,
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.
Myx, Minn
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
MacPod, Micro, Mackmyra,

5a. AVST.LEKIntresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Myx, MacPod, Micro, Mackmyra, Magi, Meija, Minn
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Mynta,
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
 
5b. AVST.LEKHot/agg.
Viser inge hotbetenden.
MacPod, Micro, Mynta, Magi, Minn
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.
Mackmyra, Meija,
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.
Myx,
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.
 
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEKNyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp.Går inte fram inom tid
MacPod, Micro, Mackmyra, Magi, Minn
Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
Meija,
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Myx, Mynta,
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.
 
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
 
5d. AVST.LEKLeklust
Visar inget intresse.
MacPod, Micro, Mackmyra, Magi, Minn
Leker ej men visar intresse.
Meija,
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Mynta,
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Myx,
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
 

5e. AVST.LEK Samarbete
Visar inget intresse.
MacPod, Micro, Mackmyra, Magi, Minn
Blir aktiv men avbryter.

Meija,
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
 
Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.
Myx, Mynta,
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
 
6a. ÖVERASKN. Rädsla
Stannar, kort stopp.
 
Hukar sig och stannar.
Mackmyra,
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Myx, Micro, Mynta, Magi, Meija,
Flyr högst 5 meter.
Minn
Flyr mer än 5 meter.

MacPod
6b. ÖVERASKN. Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Myx, Micro, Mackmyra, Mynta, Minn
Visar enstaka hotbeteenden.
MacPod, Magi, Meija,
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
 
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Micro,
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.
MacPod, Mynta, Magi, Meija, Minn
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Mackmyra,
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp.
Myx,

6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Myx, Mynta, Minn
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Micro, Mackmyra, Magi, Meija,
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
MacPod
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. 
MacPod, Micro, Magi, Meija,
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Myx, Mackmyra, Mynta, Minn
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
 
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla
Stannar. Kort stopp.
Myx,
Hukar sig och stannar.

MacPod, Mynta, Magi,
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Micro, Meija,
Flyr högst 5 meter.

Mackmyra,
Flyr mer än 5 meter.

Minn

7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet
Går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet – lockar på hunden.
Micro, Minn
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Magi, Meija,
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

MacPod, Mackmyra,
Går fram till skramlet utan hjälp.
Myx, Mynta,
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Myx, MacPod ,Micro, Mynta, Magi, Meija,
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Minn
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Mackmyra,
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Micro, Mackmyra, Meija,
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Mynta, Minn
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

MacPod
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

Myx, Magi,
8a. SPÖKEN Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
 
Visar enstaka hotbeteenden.

MacPod, Micro, Mynta, Magi, Minn
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Myx, Mackmyra,
Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Meija,
Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN Kontroll
Enstaka konntroll därefter inget intresse/skärmar av sig.
Tittat till mot spökena då och då.
Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.
Myx, Mackmyra, Minn
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
MacPod, Micro, Mynta, Meija,
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.
Magi,
8c. SPÖKEN Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
 
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Micro, Mynta, Meija,
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Myx, MacPod, Minn
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
Mackmyra, Magi,
8d. SPÖKEN Nyfikenhet
Går fram til fig når föreren tagit av figs huvudbonad.
Micro, Mackmyra, Mynta, Magi,
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.
Myx, MacPod, Meija, Minn
Går fram till spöket när föraren står bredvid.
 
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Går fram till spöket utan hjälp.
 
8e. SPÖKEN Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Micro,
Accepterar kontakt från fig uten å besvare den.
Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Mackmyra,
Tar kontakt själv. Balanserad
Mynta, Magi, Minn
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
Myx, MacPod, Meija,
9a. LEK 2 Leklust
Leker ej.
 
Leker ej men visar intresse.

Meija,
Leker – startar långsamt men blir aktiv.

Micro, Magi,
Leker aktivt, startar snabbt.
Myx, MacPod, Mackmyra, Mynta, Minn
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2 Gripande
Griper ej.

Micro,
Griper ej direkt, nosar först på föremålet.
Magi,
Griper tversamt eller med framtänderna.

Mackmyra, Meija, Minn
Griper direkt med hela munnen.
Myx, MacPod, Mynta,
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Myx, Mackmyra, Mynta, Magi, Meija,
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
MacPod, Micro, Minn
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.