uvans Uzak
GDeepEyes Meaning Of Life "Minnie"
 


MH hela kullen
14563422_10208318908866697_3056568905978311099_n

MH Minnie


1
2
3
4
5
1a. KONTAKT Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök.
Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan.
Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Ennen, Monty, Rin, Ada, Bailey, Minnie
Intensivt kontakt-beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
1b. KONTAKT Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka.
Följer med motvilligt.
Följer med hela sträckan, neutral.
Ennen, Monty, Rin, Bailey
Följer med villigt. Engagerar sig.
Ada, Minnie
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering
Handtering ej gjennomförd.
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
Accepterar. Är neutral.

Ennen, Monty, Rin, Minnie
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.    
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.
Ada, Bailey
2a. LEK 1 Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse.
Leker – startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.
Ennen, Monty, Rin, Ada, Bailey
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Minnie
2b. LEK 1 Gripande
Griper ej.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Bailey
Griper direkt med hela munnen.
Ennen, Monty, Rin, Ada, Minnie
Griper direkt, hugger föremålet. 
2c. LEK 1 Dragkamp
Griper ej.
Ada
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Bailey
Biter – drar emot, släpper, tar om.
Ennen, Monty, Rin, Minnie
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. JAKT Förföljande
Startar ej.
Startar men avbryter.
Monty 1x
Bailey 1x
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Monty 1x
Rin 1x
Ada 1x
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Ennen 2x
Rin 1x
Ada 1x
Bailey 1x
Minnie 2x
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram.
Monty 1x
Bailey 1x
Griper ej, nosar på föremålet. 
Ennen 1x
Monty 1x
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Ennen 1x
Rin 2x
Griper direkt, släpper.
Ada 2x
Bailey 1x
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Minnie 2x

4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Minnie
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Rin
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.
Ennen, Ada
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
Monty, Bailey

5a. AVST.LEKIntresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Monty, Bailey, Minnie
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Ennen, Rin
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
Ada
5b. AVST.LEKHot/agg.
Viser inge hotbetenden.
Ada, Minnie  
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.
Ennen, Rin
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.
Monty
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.
Bailey
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEKNyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp.Går inte fram inom tid
Bailey
Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
Ennen, Monty
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Rin
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.
Ada
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Minnie
5d. AVST.LEKLeklust
Visar inget intresse.
Bailey
Leker ej men visar intresse.
Ennen, Monty, Ada
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
Rin, Minnie

5e. AVST.LEK Samarbete
Visar inget intresse.
Bailey 
Blir aktiv men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Minnie
Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.
Ennen, Monty, Ada
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Rin
6a. ÖVERASKN. Rädsla
Stannar, kort stopp.
Minnie
Hukar sig och stannar.
Rin
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Ennen, Monty, Ada, Bailey
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERASKN. Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Ada, Minnie
Visar enstaka hotbeteenden.
Bailey
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Ennen, Monty, Rin
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.
Ennen, Rin, Bailey
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Monty, Ada
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp.
Minnie

6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Monty, Rin, Ada, Bailey, Minnie
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Ennen
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. 
Ennen, Monty, Rin, Bailey, Minnie
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Ada
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla
Stannar. Kort stopp.
Minnie
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Ennen, Monty, Rin, Ada, Bailey
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet
Går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet – lockar på hunden.

Rin,  Ada,
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Monty
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.
Ennen, Bailey, Minnie
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Ennen, Monty, Rin, Ada, Bailey, Minnie
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Monty, Rin, Bailey, Minnie
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Ennen, Ada
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Minnie
Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Ennen, Monty, Rin, Ada, Bailey
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN Kontroll
Enstaka konntroll därefter inget intresse/skärmar av sig.
Tittat till mot spökena då och då.
Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Ennen, Rin, Ada, Bailey
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.
Monty, Minnie
8c. SPÖKEN Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Rin, Minnie
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Monty, Ada
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
Ennen, Bailey
8d. SPÖKEN Nyfikenhet
Går fram til fig når föreren tagit av figs huvudbonad.
Bailey
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.
Ennen, Monty
Går fram till spöket när föraren står bredvid.
Rin
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Går fram till spöket utan hjälp.
Ada, Minnie
8e. SPÖKEN Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Accepterar kontakt från fig uten å besvare den.
Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Bailey
Tar kontakt själv. Balanserad
Ennen, Rin 
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
Monty, Ada, Minnie
9a. LEK 2 Leklust
Leker ej.
Ada
Leker ej men visar intresse.
Leker – startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.
Ennen, Monty, Rin, Bailey, Minnie
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2 Gripande
Griper ej.
Griper ej direkt, nosar först på föremålet.
Ada
Griper tversamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Ennen, Monty, Rin, Bailey, Minnie
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Rin, Ada, Minnie
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Ennen, Monty, Bailey
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.