Hem
Valpar
Mentalt
uvans Uzak
GLilla Primtorpets Q-kull
 Mentalbeskrivning Qarat
Beskrivare: Bengt-Olof Brandt. 2009-09-12 Gävle BK.

Qarat är markerad med
namn.

Moment
1
2
3
4
5
1a
Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Qarat

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b
Kontakt

Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment. Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Qarat

Följer villigt. Engagerar sig i testledaren.


Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c
Kontakt

Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering.
Qarat

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a
Lek1

Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse.
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.
Qarat

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b
Lek1

Gripande
Griper inte.
Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.
Qarat
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c
Lek1

Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
Qarat

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.
3a
Förföljande

1
Startar inte.
Startar, men avbryter.
Qarat

Startar eller springer långsamt. kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Förföljande
2
Startar inte.

Startar, men avbryter.

Startar eller springer långsamt. kan öka farten. Fullföljer.
Qarat
Starta med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b
Gripande

1
Nonchalerar föremålet.
Alt springer inte fram.
Qarat
Griper inte, nosar på föremålet.


Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
Gripande
2
Nonchalerar föremålet.
Alt springer inte fram.


Griper inte, nosar på föremålet.
Qarat
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4
Aktivitet
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam, lugn-står,
sitter eller ligger.


Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Qarat
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a
Avst.lek

Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Qarat
Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. vill iväg, upprepade startförsök.
5b
Avst.lek

Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Qarat
Visar flera hotbeteenden och någon attack.  Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

5c
Avst.lek

Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten.


Går gram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
Qarat
Går direkt till figuranten utan hjälp.

5d
Avst.lek

Leklust
Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.


Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
Qarat
5e
Avst.lek

Samarbete
Visar inget intresse.

Blir aktiv, men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.


Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.
Qarat
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a
Överraskn
.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Qarat
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
6b
Överraskn.

Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Qarat

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c
Överraskn.

Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
Qarat
6d
Överraskn.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Qarat
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e
Överraskn

.intresse/td
Visar inget intresse.
Qarat
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.


Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.  
Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.  Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a
Ljudkänsl.

Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter
Qarat
Flyr mer än 5 meter.

7b
Ljudkänsl.

Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.


Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.
Qarat
7c
Ljudkänsl.

Kvarstående rädsla
Ingen förändring eller undanmanöver.
Qarat
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d
Ljudkänsl.

Visar inget intresse


Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. 

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet  vid minst 2 tillfällen.
Qarat

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a
Spöken

Hot/agg.
Visar inget intresse
Qarat ,
Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b
Spöken

Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse
Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Qarat
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.  

8c
Spöken

Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Qarat
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.
8d
Spöken

Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt går inte fram i tid.
Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. 

Går fram till fig. utan hjälp.
Qarat
8e
Spöken

Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.
Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.
Qarat

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a
Lek 2

Leklust
Leker inte.

Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.
Qarat
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b
Lek 2

Gripande
Griper inte.


Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.
Qarat
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10
Skott
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Qarat

Riktar intresset mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.